Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  2. polegających na zapłacie kar umownych;
  3. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

 

Zalety:

• Szeroki wybór sum gwarancyjnych
Od 25 000 do 1 500 000 euro

• Wykupienie regresu
Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń PZU SA wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

• Minimum formalności
Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.

• Ratalny schemat płatności
Składkę można zapłacić w 2 ratach

 

L.p. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń stanowiąca równowartość w złotych*: Składka za roczny okres ubezpieczenia jeżeli przychód netto nie przekracza 500 000 zł
1 25 000 euro 300 zł
2 50 000 euro 480 zł
3 100 000 euro 605 zł
4 200 000 euro 900 zł
5 350 000 euro 1 330 zł
6 500 000 euro 1 750 zł
7 600 000 euro 1 940 zł
8 750 000 euro 2 730 zł
9 1 000 000 euro 3 640 zł
10 1 500 000 euro 5 330 zł

 

Szczegółowe informacje:
tel. +48 22 827 99 30 Infolinia: 801 384 666, 800 241 100
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%20">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.(pobierz)

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię