Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Przetwarzanie Danych Osobowych

Telefon: +48 509 488 066
Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, Hanza Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-003), ul. Jasna 15 jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wobec braku obowiązku ustawowego do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, Administrator nie wyznaczył takiej osoby. Nie mniej jednak celem zapewnienia przejrzystości procesu przetwarzania  danych osobowych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.hanzaconsulting.pl; e‍-mail: ado@hanzaconsulting.pl; telefon: (22) 828 27 36; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu wykonywania i zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO*);
 • w celu zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Państwa uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
 • elektroniczne dane identyfikacyjne
 • szczegóły polisy ubezpieczeniowej

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • pośrednicy ubezpieczeniowi
 • likwidatorzy szkód

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy
 • czas do momentu wycofania zgody

VIII. Państwa prawa

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych)
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

W celu wykonania swoich żądań mogą się Państwo kierować na adres email: ado@hanzaconsulting.pl

Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

 • dobrowolne

Jeżeli nie podadzą Państwo danych:

 • nie będziemy mogli zawrzeć umowy ubezpieczenia
 • możecie Państwo utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane