Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Błąd projektanta zatrudnionego na umowę o pracę

Telefon: +48 509 488 066
Czy pracodawca może zgłosić roszczenie do pracownika w kwocie wyższej niż 3 krotność jego wynagrodzenia?  Jak wygląda proces wypłaty odszkodowania w przypadku popełnienia błędu przez projektanta zatrudnionego w biurze projektowym na umowę o pracę?

 

 

Pierwszą kwestią jest ustalenie odpowiedzialności projektanta. Jeżeli spełniona jest ta przesłanka, pracodawca powinien naprawić szkodę i pociągnąć pracownika do odpowiedzialności finansowej. Powinno to być dokonane w formie noty obciążeniowej. W sytuacji pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności finansowej, ubezpieczyciel pokryje roszczenie pracodawcy do wysokości  trzech wynagrodzeń projektanta.

Po ustaleniu przez Allianz zawodowej odpowiedzialności projektanta faktyczna wypłata odszkodowania może nastąpić po:

  • Obciążeniu projektanta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez pracodawcę w formie pisemnej (np. nota obciążeniowa),
  • Realizacji przez winnego pracownika noty obciążeniowej na rzecz pracodawcy poprzez wykonanie noty (dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu),
  • Wypłata odszkodowania (max. trzykrotne miesięczne wynagrodzenie w okresie wyrządzenia szkody na podstawie danych z druków ZUS RMUA, bądź zaświadczenia wystawionego przez Gł. Księgowego pracodawcy) przez Allianz następuje na konto pracownika.

W przypadkach nie budzących wątpliwości T.U., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ubezpieczonym, stosuje odstępstwo od ww. zasady z pkt. b/ tzn. Allianz może wypłacić odszkodowanie bezpośrednio pracodawcy, po jego uprzednim obciążeniu pracownika notą obciążeniową (jest to bardzo wygodne dla obciążanego pracownika, gdyż nie musi on wówczas uruchamiać własnych środków finansowych).

Pracodawca może rościć w kwocie wyższej niż trzykrotne wynagrodzenie, ale tylko w wypadku stwierdzenia działania umyślnego pracownika. Roszczenie wtedy może być zasadne do pełnej wysokości szkody.

Należy w tym miejscu jednak dodać, iż Ubezpieczyciel nie pokryje takiego roszczenia w żadnej części, z uwagi na nie objęcie ochroną szkód wyrządzonych w sposób umyślny.

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane