Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Wydłużył się czas i zwiększyły koszty wykonania przecisku

Telefon: +48 509 488 066
Czy wykonawca może rościć o odszkodowanie do projektanta przy następującym założeniu: “Został wykonany projekt przecisku na danym obszarze. Inwestor wybrał wykonawcę który wg. projektu złożył ofertę na wykonanie przecisku w terminie 5 dni za kwotę 50 000 zł. Po przystąpieniu do pracy okazało się, że trasa przecisku przechodzi przez park ze starymi dębami które są pomnikami przyrody co wydłuży pracę o 10 dni i zwiększy koszty o 25 000 zł. Czy w związku z zaistniałą sytuacją  wykonawca może zgłosić roszczenie do projektanta z jego polisy OC?”

 

Przyjmując założenie, iż wykonawca wystąpi z roszczeniem do projektanta z polisy obowiązkowej OC zawodowej jego wystąpienie do Ubezpieczyciela projektanta będzie nieskuteczne. Wynika to z wyłączenia rozporządzenia MF z dn. 11.12.2003 w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia  OC architektów oraz inżynierów budownictwa.

Brak jest ochrony za szkody wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów.

Ponadto należy mieć również na uwadze, iż cywilnie projektant może odpowiadać wtedy, gdy projektując przecisk miał wiedzę o występujących na projektowanym terenie pomnikach przyrody. Jeżeli projektował (bez oględzin projektowanego miejsca, co często się zdarza, choćby z uwagi odległości) na żądanych przez Inwestora  warunkach wstępnych (brzegowych) do projektowania, to bez zawartej w nich informacji o występujących na projektowanym terenie pomnikach przyrody również nie ponosi odpowiedzialności.

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane