Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

OC działalności gospodarczej

Telefon: +48 509 488 066

Dobrowolne ubezpieczenie OC w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnej chroni majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi, wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Chroni też poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na ubezpieczyciela zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej (czyli osobie niebędącej ubezpieczającym lub ubezpieczonym) w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności. Ubezpieczenie pokrywa szkody na osobie (np. śmierć, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy). Odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu (tj. osobie trzeciej), jeśli poniesie rzeczywiste straty lub nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone przez:

  • pracowników ubezpieczonego (pracownik to osoba fizyczna, w tym stażysta, praktykant lub wolontariusz, zatrudniony przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),
  • podwykonawcę, ale z zachowaniem prawa do regresu (podwykonawca to przedsiębiorca, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi określonej w łączącej ich umowie).

 

Chcesz kupić to ubezpieczenie lub dowiedzieć się więcej?

✉ wyślij wiadomość na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

☎ zadzwoń pod numer: +48 509 488 066

 

POZNAJ INNE UBEZPIECZENIA DLA FIRM ➡

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane