Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Firmy budowlane i instalacyjne

Telefon: +48 509 488 066

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budownictwa i instalacji oraz posiadania i użytkowania mienia, dedykowane firmom ogólnobudowlanym należącym do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Produkt jest dedykowany osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą ale również wszystkim spółkom prawa handlowego.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w przypadku: 
 • szkód osobowych, rzeczowych oraz strat finansowych, będących następstwem szkody osobowej lub rzeczowej
 • szkód będących następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechania działań powstałych w okresie ubezpieczenia
 • szkód spowodowanych przez maszyny budowlane
 • szkód załadunkowych
 • szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów (np. koparki)
 • szkód powstałych w nieruchomościach, z których korzystałeś na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania itd
 • szkód wykrytych również po zakończeniu polisy
 • szkód osobowych, rzeczowych oraz strat finansowych, także czystych strat finansowych będących następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechań działań
 • szkód powstałych w wyniku „rażącego niedbalstwa” oraz nienależytego wykonania kontraktu

Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:
 • OC Najemcy nieruchomości – obejmuje szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy
 • OC Najemcy ruchomości – obejmuje szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których korzystałeś na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania itd. 
 • OC Pracodawcy – obejmuje szkody wyrządzone Twoim pracownikom, powstałe w następstwie wypadku przy pracy
 • OC  z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu – obejmuje szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji
 • OC z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców bez prawa do regresu – obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne, bez prawa ubezpieczyciela do regresu.
 • OC z tytułu szkód powstałych w skutek wibracji – obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i szkody na osobie, powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu, wynikłe z prac budowlanych wykonanych w okresie ubezpieczenia, polegające na częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego, oderwaniu się części obiektu budowlanego lub spękaniu powierzchni obiektu budowlanego, które pogarsza stateczność budowli i zagraża użytkownikom lub otoczeniu
 • OC z tytułu szkód mających postać czy stat strat finansowych
 • NNW Pracowników

 

Chcesz kupić to ubezpieczenie lub dowiedzieć się więcej?

✉ wyślij wiadomość na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

☎ zadzwoń pod numer: +48 509 488 066

 

⬅ WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane