Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Pracownie projektowe i architektoniczne

Telefon: +48 509 488 066

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia, dedykowane pracowniom projektowym oraz architektonicznym a także firmom sprawującym nadzory inwestorskie (budowlane) oraz zajmującym się rzeczoznawstwem budowlanymi, należącym do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Przeznaczone jest zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i wszystkich spółek prawa handlowego.

Zapewnia ochronę w przypadku: 

 • szkód wyrządzonych osobie trzeciej, wskutek wykonywania czynności zawodowych przez Ciebie, Twoich pracowników oraz podwykonawców, takich jak: 
  • projektowanie budowlane
  • sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
  • rzeczoznawstwo budowlane
  • sprawowania nadzoru autorskiego 
 • szkód osobowych i rzeczowych 
 • szkód powstałych w wyniku „rażącego niedbalstwa” oraz nienależytego wykonania kontraktu
 • kosztów przeprojektowania
 • szkód wykrytych również po zakończeniu polisy

Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:

 • OC za szkody wyrządzone wskutek emisji substancji niebezpiecznej
 • OC za regresowane kary umowne osób trzecich
 • OC za szkody wyrządzone przez stopniowe lub długotrwałe oddziaływanie temperatury, gazów, pary lub wilgoci oraz osadów
 • klauzulę zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów
 • koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi ponad sumę gwarancyjną
 • szkody wyrządzone skutek winy umyślnej
 • NNW Pracowników

 

Chcesz kupić to ubezpieczenie lub dowiedzieć się więcej?

✉ wyślij wiadomość na adres: barbara.muniak@hanzaconsulting.pl

☎ zadzwoń pod numer: +48 509 488 066

 

⬅ WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane