Szanowni Państwo, oferujemy możliwość zawarcia umów ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej

TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły :

  1. Dla Członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
  2. Dla Członków Termo4
  3. Dla niezrzeszonych

Odpowiedzialność cywilna osoby lub firmy sporządzających audyty efektywności energetycznej

TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.

Szczegóły :

  1. Dla Członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
  2. Dla Członków Termo4
  3. Dla niezrzeszonych

 

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię