OC/AC/NNW

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej dotyczące każdego właściciela pojazdu mechanicznego.

AC – ubezpieczenie dobrowolne obejmujące uszkodzenie pojazdu, jego zniszczenie lub utratę wskutek wszelkich zdarzeń powstałych z winy kierowcy lub osób trzecich np. kradzież.

NNW – ubezpieczenie kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub za granicą.

OC/AC/NNW odnośnik do formularza Ubezpieczenia Komunikacyjne

Dom/mieszkanie

Ubezpieczenie majątku prywatnego: domu lub mieszkania, a także zgromadzonych w nim ruchomości i stałych elementów wykończeniowych.

DOM/Mieszkanie  odnośnik do formularza Ubezpieczenie domu/mieszkania

Budowy domu

Ubezpieczenie, które zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości).

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym wypłacane świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu.

Zdrowotne

Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie gwarantujące szybki dostęp do wielu lekarzy specjalistów i szerokiej gamy badań diagnostycznych w przychodniach prywatnych.

Turystyczne

Ubezpieczenia dla osób ceniących sobie poczucie bezpieczeństwa podczas podróży  zagranicznych. Obejmuje m.in.: koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC, bagaż podróżny oraz odwołanie podróży.

Na życie

Ubezpieczenia pozwalające zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed wystąpieniem niekorzystnych sytuacji życiowych takich jak: inwalidztwo, śmierć członka rodziny, utratę dochodów itp. Obejmuje ubezpieczenie na życie o charakterze: ubezpieczeniowym, ochronno-inwestycyjnym, inwestycyjnym.

Emerytalne

Ubezpieczenia oszczędnościowe, których celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności osoby ubezpieczonej przeznaczonych na przyszłą, dodatkową emeryturę lub inny cel finansowy.

Jachtów

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa skierowana do właścicieli jachtów żaglowych i motorowych, której celem jest zagwarantowanie pełnej ochrony podczas użytkowania jachtów na wodach morskich i śródlądowych.

Przedłużona gwarancja na samochód

Ubezpieczenie zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu na wypadek awarii.
W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty robocizny i materiałów niezbędnych do naprawy. Konstrukcja programów gwarancyjnych uwzględniająca czynniki  zmienne pozwala na kształtowanie wysokości składki i warunków ubezpieczenia w zależności od zamierzonych celów.

Różnicy pomiędzy wartością samochodu a ceną nabycia – GAP

Jest to ubezpieczenie od utraty wartości auta. Są trzy rodzaje GAP:

  •   finansowy – pokrywa różnicę pomiędzy wypłatą odszkodowania z AC a kwotą pozostałą do spłaty w ramach  umowy (kredyt, leasing)
  •   procentowy – poszkodowany otrzymuje dodatkowo do wypłaty z AC określony procent (np.10-15%) wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody, nawet jeśli suma wypłat z AC
    i GAP przekracza wartość auta
  •   fakturowy – pokrywa różnicę pomiędzy zwrotem z AC a pierwotną ceną zakupu auta.

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię