Ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonania czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami polegają na wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  1. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
  2. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  3. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
  4. innych niż określone w pkt 1–3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części;
  5. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wykonywane przez pośrednika w obrocie nieruchomościami opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości;
  6. zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Brak odpowiedzialności za szkody:

  1. powstałe wskutek ujawnienia wiadomości zastrzeżonej jako poufna albo objętej tajemnicą,
  2. powstałe w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
  3. powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac,
  4. powstałe w wyniku błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

 

Zalety:

• Szeroki wybór sum gwarancyjnych
Od 100 000. do 2 000 000 zł.

• Wykupienie regresu
Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń PZU SA wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

• Minimum formalności
Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.

• Ratalny schemat płatności
Składkę można zapłacić w 2 ratach

 

L.p. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń w złotych*: Składka za roczny okres ubezpieczenia jeżeli przychód neto nie przekracza 500 000 zł
1 100 000,00 zł 305,00 zł
2 250 000,00 zł 580,00 zł
3 500 000,00 zł 955,00 zł
4 1 000 000,00 zł 1 555,00 zł
5 1 500 000,00 zł 2 055,00 zł
6 2 000 000,00 zł 2 555,00 zł

 

Szczegółowe informacje:
tel. +48 22 827 99 30 Infolinia: 801 384 666, 800 241 100
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
OWU (pobierz)

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię