OC działalności zawodowej (obowiązkowe)

Ubezpieczona jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody:

  • wyrządzone osobie trzeciej
  • powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego
  • działania i zaniechania Ubezpieczonego np. błędy w projekcie
  • powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
    w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
  • Oferujemy podwyższenie sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu.

Zobacz promocje

OC działalności gospodarczej

Program dedykowany pracowniom projektowym i architektonicznym, firmom ogólnobudowlanym i instalacyjnym, firmom sprawującym nadzory inwestorskie, a także zajmującym się rzeczoznawstwem, których obrót nie przekracza 1 000 000 EUR.
Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Program „Inżynier Profit"

Unikalny program ubezpieczeniowy skierowany do członków PIIB.

Obejmuje ubezpieczenia:

  • majątkowe – mieszkań, domów oraz domków letniskowych,
  • komunikacyjne – OC, AC, NNW, Assistance w pełnym zakresie,
  • turystyczne, życiowe i NNW.

Oferuje specjalne zniżki w ubezpieczeniach OC zawodowej i OC gospodarczej.

www.inzynierprofit.pl

OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.12.2009 r.
Obejmuje odpowiedzialność osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa.
Minimalna suma gwarancji ubezpieczeniowej OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość w złotych, 25 000 Euro.

 

Wnioski:

OC zawodowe Inżyniera Budownictwa (wniosek w pliku PDF)

OC nadwyżkowe Inżyniera Budownictwa (wniosek w pliku PDF)

OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej (wniosek w pliku PDF)

OC osób świadczących usługi transgraniczne (wniosek w pliku PDF)

 

OWU:

Warunki ubezpieczenia - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa (OWU w pliku PDF)

Warunki ubezpieczenia - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (OWU w pliku PDF)

Warunki ubezpieczenia -Dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa (OWU w pliku PDF)

 

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię